Parkering

Parkering inom Brf Kedjebackens område

- Vi tillämpar 11-minuters regel på gatumark för i och urlastning.

- På handikapparkering/hemtjänst/sjukvård är det 1-minutsregel.

Här gäller P-skiva och max 6 timmar. Det ska finnas giltigt handikapptillstånd.

För hemsjukvård gäller hemsjukvårds/läkarintygslapp synlig vid vindrutan.

- På gästparkeringarna sker betalning med kontokort alt. sms.

(om betalfunktion kort ej fungerar står man gratis med lapp i vindrutan om att betalfunktionen är ur funktion.)

Parkeringstillstånd för entreprenörer gäller följande:

1. Parkering får ske på gästparkering.

2. Parkering får ske på gatumark där det normalt är parkeringsförbud.

OBS! Parkeringstillstånd kan ej nyttjas för parkering på handikapparkeringar

 

Det går alldeles utmärkt att betala med så kallad SMS-parkering. Se nedan bild för hur man går tillväga.

Kontrollavgift kan avskrivas om särskilda själ finns. Behöriga för avskrivning är ordförande och fastighetsansvarig.

Även parkeringstillstånd handhas av ordförande och fastighetsansvarig..

 

Önskar du parkeringsplats eller har frågor om den du har?

Parkeringsplats får du genom att kontakta Fastum som föreningen anlitar för parkerings-administrationen.

Parkeringsansvarig: Eva Lundblad, Fastum, e-post: eva.lundblad@fastum.se

 

alt. 08-562 432 07

 

 

| Vid problem på sidan eller förbättringsförslag, kontakta webadmin |

| Sidan uppdaterad 2017-11-21 | Brf Kedjebacken i Gustavsberg |