Parkering

Parkering inom Brf Kedjebackens område

- Vi tillämpar 11-minuters regel på gatumark för i och urlastning.

 

- På handikapparkering/hemtjänst/sjukvård är det 1-minutsregel.

Här gäller P-skiva och max 6 timmar. Det ska finnas giltigt handikapptillstånd.

För hemsjukvård gäller hemsjukvårds/läkarintygslapp synlig vid vindrutan.

 

- På gästparkeringarna sker betalning med kontokort alt. sms.

(Om betalfunktion kort ej fungerar måste alternativa betalningssätt användas)

 

Parkeringstillstånd för entreprenörer gäller följande:

1. Parkering får ske på gästparkering.

2. Parkering får ske på gatumark där det normalt är parkeringsförbud.

OBS! Parkeringstillstånd kan ej nyttjas för parkering på handikapparkeringar


Det går alldeles utmärkt att betala med så kallad SMS-parkering. Se nedan bild för hur man går tillväga.

 

Kontrollavgift kan avskrivas om särskilda skäl finnes. Behöriga för avskrivning är ordförande och fastighetsansvarig.

Även parkeringstillstånd handhas av ordförande och fastighetsansvarig..


Önskar du parkeringsplats eller har frågor om den du har?

Parkeringsplats får du genom att kontakta Fastum som föreningen anlitar för parkerings-administrationen.

Parkeringsplatser, kontrakt: Fastum, Eva Lundblad,


tel: 08-506 047 00 eller kundsupport@fastum.se

 

 

Parkeringsregler Brf Kedjebacken

 

Regler för hyra av Brf Kedjebackens parkeringsplatser och köer till carport och platser med el.

•Alla lägenheter har rätt till en parkeringsplats.

•För de som önskar en andra plats kan detta tillåtas så länge det finns lediga platser.

Dock beviljas platsen med kort uppsägning, vilket innebär att sist in får lämna sin plats vid brist på platser till någon som saknar plats helt.

•Så länge det finns kö till carport eller plats med el kan ingen få hyra två platser på dessa.

•Så länge det finns lediga parkeringsplatser är det tillåtet att ha fler än två platser. Dock beviljas platsen med kort uppsägning. Vid brist på platser är det den som har flest platser eller som kommer sist in vid lika antal, som får lämna sin plats.

 

Regler för korttidsuthyrning av parkeringsplats för besökare hos medlem

•Brf Kedjebacken tillåter korttidsuthyrning av parkeringsplatser, kortaste uthyrningstiden är en månad.

•Uthyrningstiden skall kunna påbörjas under alla dagar i månaden men den måste alltid avslutas per den sista i månaden annars blir det kaos i Fastums betalningssystem.

•Fastum sköter och administrerar kontrakt och tillgängliga platser.

•Hyresgästen debiteras en kostnad för platsen f.n. 300 kronor/månad samt kontraktskostnaden, f.n. 425 kronor.

 

Regler vid byte till likvärdig parkeringsplats

•Vid byte till likvärdig parkeringsplats tas kontakt med Fastum av medlemmen själv för tecknande av nytt avtal. Medlemmen debiteras kontraktskostnaden f.n. 425 kronor.

 

Regler för kö till platser mellan carportarna

•Parkeringarna mellan carportarna P 110 och P 111 är avsedda för personer med giltigt handikapptillstånd.

•Det är endast medlemmar med giltigt handikapptillstånd som får stå i kön.

 

Parkeringstillstånd för entreprenörer

•Kortet ”Entreprenörtillstånd” är endast till för våra entreprenörer.

•Utlämnande av entreprenörtillstånd ska numreras och dokumenteras hos parkeringsansvarig.

 

Tillstånd att stå obegränsad tid på våra handikapplatser

•För att få tillstånd krävs det ansökan till styrelsen och ett giltigt handikapptillstånd.

 

Parkeringsreglerna uppdaterade den 9/1 2018

Brf Kedjebacken

Styrelsen

Tillägg gjordes i maj 2016 gällande hyra av fler än två platser.

Tillägg gjordes i januari 2018 gällande platser mellan carportarna, parkeringstillstånd för entreprenörer och obegränsad tid på handikapplatserna.

Kontraktskostnaden från Fastum har höjts från 390 kr till 425 kr från 1 januari 2018.

 

Ansvarig och kontaktperson för parkeringsreglerna är fastighetsansvarig, Brf Kedjebacken, fastighet@kedjebacken.se.

Ansvarig för parkeringsplatser & kontrakt: Fastum, Eva Lundblad, tel: 08-506 047 00 eller kundsupport@fastum.se

 

 

 

 

 

 

|   Sidan uppdaterad 2019-01-07 |  Brf Kedjebacken i Gustavsberg  |