Uteplats - Byggregler

Regler och avtal för byggande av trätrall på uteplatserna i markplan


Förfaringssätt


  • Ladda ner och läs


  • Tillstånd för byggande av terrass med trätrall skall alltid sökas hos styrelsen.


  • En ansvarig person från styrelsen skall godkänna byggplanen innan byggstart


  • Parterna skall skriva under ett separat avtal angående underhållsansvar med mera|   Sidan uppdaterad 2019-04-17 |  Brf Kedjebacken i Gustavsberg  |