Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

  

Samtycke till att upplåta lägenheten i andra hand ska lämnas av styrelsen om

bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon

befogad anledning att vägra samtycke. Upplåtelsetid avgörs av styrelsen.