När Du Säljer

När Du Säljer

När du säljer och flyttar från Kedjebacken

När du säljer din lägenhet skall en digitalbox med fjärrkontroll och tillhörande

anslutningskablar samt router lämnas kvar. De tillhör föreningen. Även Bopärmen ska

överlämnas till den nye bostadsrättshavaren. Originalutrustningen i bredbandsskåpet tillhör

lägenheten och skall finnas kvar.

Nycklar till elstolpar på parkeringsplatser skall återlämnas till Fastighetsansvarig. Maila till

fastighet@kedjebacken.se eller lägg nycklarna väl utmärkta i föreningens brevlåda,

Kedjebacken 2A.

 

  1. Ni ska lämna kvar lägenhetens TV-box och Router med tillbehör, samt elektroniska utrustningen med tillbehör som finns i den lilla datacentralen i hallen. Detta är föreningens egendom.
  2. Har spekulanten eller köparen frågor om ombyggnation ska ni hänvisa dem till styrelsen, info@kedjebacken.se.

 

När du säljer din bostadsrätt ska du även deklarera detta till Skatteverket. Du ombedes då att fylla i kapitaltillskott. Kapitaltillskott avser vad bostadsrättsföreningens medlemmar tillskjutit till bostadsrättsföreningens egna kapital. Vid försäljning av en bostadsrätt är kapitaltillskott avdragsgilla vid kapitalvinstberäkningen med ett belopp motsvarande bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet. Kapitaltillskott är således din andel av de amorteringar som föreningen gjort under den tiden som du bott i Brf Kedjebacken, vår fastighetsförvaltare, skickar ut kontrolluppgifter för alla försäljningar som skett under året. Kontrolluppgifterna skickas ut under januari månad varje år till varje persons aktuella folkbokföringsadress. OBS! Vad gäller så kallad inre reparationsfond (som är ganska ovanligt i dagsläget) så är detta inget som finns för vår förening.