Föreningens Entreprenörer

Föreningens Entreprenörer

Föreningens Entreprenörer

Städ: Renex

Fastighetsservice: WIAB Service AB

Trädgård och mark: Stockholms Trädgårdstjänst AB

Hissar: Kone

Ekonomi: Fastum

Underhållsplan: Fastum

Eldistributör elnätet/fjärrvärme: Vattenfall

Laddstolparna: DEFA

Tvättstugornas maskiner: Electrolux Laundry

Parkeringsövervakning: Apcoa Parking

Lås, nycklar och aptusbrickor: LåsLarmteknik Värmdö

Snöröjning: VMS, Värmdö Maskin och Support AB

Entremattor; Stockhlolms Entrémattor

Källsortering: Pre-Zero

SBA: Cupola