Försäkringar

Försäkringar

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Föreningens fastighetsförsäkring hos Moderna Försäkringar täcker skador på fastigheten såsom skador förorsakade av brand. Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på din egen egendom och du bör alltså teckna en egen hemförsäkring med ”bostadsrättstillägg”. Detta tillägg täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar.  Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring med bostadsrättstillägg, rekommenderar vi dig att göra det så fort du kan.  Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vilka villkor som gäller för just din försäkring.