Kontakta Styrelsen

BRF Kedjebackens styrelse, suppleanter, valberedning & övrig viktig information

BRF Kedjebackens styrelse, suppleanter, valberedning & övrig viktig information

 

     Ledamöter

 

Marie Ringström - 

Ansvar: Ordförande,

Övergripande ansvar, Trivselgruppen,

Husnytt, godkännande av nya medlemmar

Kontakt: info@kedjebacken.se

 

Niklas Öberg - 2A

Ansvar: Vice Ordförande, Hemsidan, webb- och mail admin

Kontakt: webadmin@kedjebacken.se


Bengt Bivirin - 

Ansvar: Ekonomi, godkännande av nya medlemmar

 

Pian Steen - 4B

Ansvar: Sekreterare, Administration och arkiv

 

Magnus Jansson – 2B

Ansvar: Fastighet. brandskydd

Kontakt: fastighet@kedjebacken.se

 

Robert Hagelin

Ansvar: Fastighet, brandskydd

 

Birgitta Skarin - 6B

Ansvar: Trädgårdansvarig, Trivselgrupp


Alexander Fröling -

Ansvar: Suppleant, lokalvård och återvinning

 

 

     Suppleanter

 

Sofia Fröling - 2B

Ansvar: lokalstäd


Fredrik Snejbjerg

Ansvar: Suppleant


Barbro Biberg, Hans Brotoft, Ali Ehsani


 

     Valberedning


Leif Engström - 6A

     Bokningsansvarig


Jennifer Öberg - 2A

 

 

Övrig viktig information