Mäklarinformation

Mäklarinformation

Bostadsrättsföreningen Kedjebacken är en äkta förening som består av 104 bostadsrätter fördelade på 7 våningsplan och tre huskroppar. Föreningens organisationsnummer är 769619-0805  Frågor utöver detta hänvisas till vår ekonomiska förvaltares kontaktformulär FASTUM och info@kedjebacken.se.

 

Vid visning inför försäljning av bostadsrätter i Brf Kedjebacken gäller följande:

  • Annons kan sättas upp på entrédörrarna inför visning men ska tas ner när visningen är avslutad. Även de som står utanför porten.
  • Använd tejp som inte lämnar rester av klister. Klistret måste tas bort med kemiskt ren bensin.
  • Entrédörrarna får ställas upp under visning. Portkoder får inte användas.