Boende & gästparkering

Boende & Gästparkering

Generella beställningar

Du ansvarar själv för snöröjning av din p-plats.

Det är inte tillåtet att parkera på infartsvägarna.

Det är tillåtet att stanna för i- och urlastning under högst 11 minuter utom på handikapplats

där det alltid krävs parkeringstillstånd och p-skiva.

Parkeringsövervakning inom området sköts av Apcoa.

 

Parkering

Kedjebacken erbjuder carport samt vanlig parkering med eller utan uttag för motorvärmare. Dessutom finns det 18 platser med laddboxar och möjlighet att ladda el/hybridbilar.

Ansökan om P-plats lämnas till föreningens parkeringsansvarige på Fastum. Se anslag i porten.

När du säger upp en parkering med elstolpe skall nycklarna lämnas tillbaka till

fastighetsansvarig i föreningen eller läggas väl märkta i föreningens brevlåda (Kedjebacken

2A). Detsamma gäller laddbricka/kort till laddstolparna.

 

Gästparkeringen

Föreningen har 10 stycken gästparkeringsplatser. Dessa platser är avsedda för gäster till de boende i Kedjebacken. Alla platser är avgiftsbelagda, betalning sker via app eller i automaten. OBS! Inga laddboxar finns i anslutning till besöksparkeringen, vi hänvisar till OKQ8 som närmste publika laddplats.

 

Laddplatser

Kedjebacken har 18 stycken laddplatser och dessa fungerar för alla laddbara bilar (du laddar smidigt med en appen eller egen laddbricka som du får när du erhåller en p-plats för din elbil). Med appen Bee Charging hittar du också enkelt till närmsta laddstation på vägen. Instruktion för hur du laddar bilen finns uppsatt vid varje laddbox. Notera att priset för en laddplats i carport är 800 kr inkl moms per månad och vid övriga laddplatser är kostnaden 600 kronor inkl. moms per månad. Kostnaden för din elförbrukning betalas med av dig valt betalkort.

 


Parkering inom Brf Kedjebackens område

- Vi tillämpar 11-minuters regel på gatumark för i och urlastning.

 

- På handikapparkering/hemtjänst/sjukvård är det 1-minutsregel.

Här gäller P-skiva och max 6 timmar. Det ska finnas giltigt handikapptillstånd.

För hemtjänst och hemsjukvård gäller synlig lapp vid vindrutan eller märke på bilen.

 

- På gästparkeringarna sker betalning med kontokort alt. Sms. Se information vid p-automaten.

(Om betalfunktion kort ej fungerar måste alternativa betalningssätt användas)

 

Parkeringstillstånd för entreprenörer gäller följande:

 1. Parkering får ske på gästparkering.
 2. Parkering får ske på gatumark där det normalt är parkeringsförbud.

OBS! Parkeringstillstånd kan ej nyttjas för parkering på handikapparkeringar

 

Det går alldeles utmärkt att betala med så kallad SMS-parkering. Se nedan bild för hur man går tillväga.

 

Kontrollavgift kan avskrivas om särskilda skäl finnes. Behöriga för avskrivning är ordförande och fastighetsansvarig.

Även parkeringstillstånd handhas av ordförande och fastighetsansvarig. Mail: fasatighet@kedjebacken.se och info@kedjebacken.se


 

 • Alla lägenheter har rätt till en parkeringsplats
 • För de som önskar en andra plats kan detta tillåtas så länge det finns lediga platser. Dock beviljas platsen med kort uppsägning, vilket innebär att sist in får lämna sin plats vid brist på platser till någon som saknar plats helt.
 • Så länge det finns kö till carport, plats med el eller laddplats kan ingen få hyra två platser på dessa.
 • Så länge det finns lediga parkeringsplatser är det tillåtet att ha fler än två platser. Dock beviljas platsen med kort uppsägning. Vid brist på platser är det den som har flest platser eller som kommer sist in vid lika antal, som får lämna sin plats.

 

P-platserna utan el mellan carportlängorna ingår i carportkön

 • De som står först i kön till carport kan istället välja en av platserna 109 eller 110 mellan carportlängorna och därmed lämna sin plats i carportkön. Carportplatsen övergår då till nästa i kön.

 

Regler för korttidsuthyrning av parkeringsplats för besökare hos medlem

 • Brf Kedjebacken tillåter korttidsuthyrning av parkeringsplatser, kortaste uthyrningstiden är en månad
 • Uthyrningstiden skall kunna påbörjas under alla dagar i månaden men den måste alltid avslutas per den sista i månaden annars blir det kaos i Fastums betalningssystem
 • Fastum sköter och administrerar kontrakt och tillgängliga platser
 • Hyresgästen debiteras en kostnad för platsen f.n. 300 kronor/månad samt kontraktskostnaden, f.n. 465 kronor

 

Regler vid byte till likvärdig parkeringsplats

 • Vid byte till likvärdig parkeringsplats tas kontakt med Fastum, av medlemmen själv för tecknande av nytt avtal. Medlemmen debiteras kontraktskostnaden f.n. 465 kronor.

 

Parkeringstillstånd för entreprenörer

 • Kortet ”entreprenörstillstånd” är endast till för föreningens entreprenörer
 • Kortet ska numreras och dokumenteras hos parkeringsansvarig

 

Tillstånd att stå obegränsad tid på föreningens handikapplatser

 • För att få tillstånd krävs en ansökan hos styrelsen och ett giltigt handikappstillstånd

 

Kontaktpersoner för parkeringstillstånd

är ordförande, info@kedjebacken.se och fastighetsansvarig i Brf Kedjebacken, fastighet@kedjebacken.se

 

Kontaktperson för hyresavtal och kö till carport, plats med el och laddplats

är Eva Lundblad, Fastum, telefon: 08-506 047 07 e-post: eva.lundblad@fastum.se

 

Gustavsberg den 26 november 2020

Brf Kedjebacken

Styrelsen