Brandrutin

Brandrutin

Rutin vid brand

Agera efter nedanstående rutin vid brand i fastigheten:

  • Håll din lägenhetsdörr stängd.
  • Stanna kvar i din egen lägenhet.
  • Ring 112 och meddela vad som har hänt.
  • Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att Räddningstjänstens personal kan se dig
  • Invänta eventuella instruktioner från Räddningstjänsten. Stanna kvar i din lägenhet tills branden är släckt och Räddningstjänsten meddelat att det är säkert.

 

Om det brinner i din egen lägenhet och du bedömer att du inte kan släcka branden själv ska du utrymma. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig så att du hindra att branden sprids och att röken fyller trapphuset


.