Förråd

Förråd

  

Varje hus har tre förråd, dessa finner du på plan 1 och 2, varje lägenhet har ett medföljandeuppmärkt förråd. Inget explosivt material får förvaras i källaren. Gångarna är utrymningsvägar och ska hållas fria och får inte belamras. Undvik också att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

 

På entréplan i varje hus finns två utrymmen för cyklar och barnvagnar och dessa nås endast med hjälp av nyckelbricka.