Sophantering och Återvinning

Sophantering & Återvinning

  

Soprum

Varje huskropp har ett soprum. Dörren öppnas med våra nyckelbrickor.

I soprummen finns både kärl för hushållssopor och för matavfall.

 

Återvinning

Återvinningsrummet ligger i änden av carportlängan. Dörren öppnas med nyckelbricka.

 

Det finns kärl för:

Tidningar, pappersförpackningar, glasförpackningar, plastförpackningar

metallförpackningar och en batteriholk.

 

Läs skyltarna ovanför kärlen så hittar du var varje sak ska kastas!

 

Grovsopor

Grovsopor får ej lämnas i soprum eller i återvinningsrummet. Dessa hänvisas till Ekobacken intill stora Coop. 

 

Under Kedjebackens dag (städdagen) på våren och hösten tar föreningen in en container, som medlemmar efter avslutad dag får möjlighet att slänga sina grovsopor i.