Parkering

Parkering inom Brf Kedjebackens område

- Vi tillämpar 11-minuters regel på gatumark för i och urlastning.

 

- På handikapparkering/hemtjänst/sjukvård är det 1-minutsregel.

Här gäller P-skiva och max 6 timmar. Det ska finnas giltigt handikapptillstånd.

För hemsjukvård gäller hemsjukvårds/läkarintygslapp synlig vid vindrutan.

 

- På gästparkeringarna sker betalning med kontokort alt. sms.

(Om betalfunktion kort ej fungerar måste alternativa betalningssätt användas)

 

Parkeringstillstånd för entreprenörer gäller följande:

1. Parkering får ske på gästparkering.

2. Parkering får ske på gatumark där det normalt är parkeringsförbud.

OBS! Parkeringstillstånd kan ej nyttjas för parkering på handikapparkeringar


Det går alldeles utmärkt att betala med så kallad SMS-parkering. Se nedan bild för hur man går tillväga.

 

Kontrollavgift kan avskrivas om särskilda skäl finnes. Behöriga för avskrivning är ordförande och fastighetsansvarig.

Även parkeringstillstånd handhas av ordförande och fastighetsansvarig..
Önskar du parkeringsplats eller har frågor om den du har?

Parkeringsplats får du genom att kontakta Fastum som föreningen anlitar för parkerings-administrationen.

Parkeringsplatser, kontrakt: Fastum, Eva Lundblad,


tel: 08-506 047 07 eller eva.lundblad@fastum.se

 

 

 

Parkeringsregler Brf Kedjebacken

Regler för hyra av Brf Kedjebackens parkeringsplatser.

 • Alla lägenheter har rätt till en parkeringsplats.
 • Så länge det finns lediga parkeringsplatser är det tillåtet att ha fler platser. Dock beviljas platsen med kort uppsägning. Vid brist på platser är det den som har flest platser eller som kommer sist in vid lika antal, som får lämna sin plats.
 • P-platserna är indelade i 8 olika kategorier, se bilaga 1.
 • Så länge det finns kö till kategori 1–7 kan ingen hyra två platser av samma kategori.
 • För närvarande har vi kösystem till parkering med el, parkering i carport och platserna mellan carportarna samt platser med laddbox

 

Regler vid kö till parkering med laddbox. Alla som har för avsikt att köpa elbil kan ställa sig i kö

 • För att stå i kö till kategori 1, i carport, måste den sökande ha plats i carport
 • För att stå i kö till kategori 4, platser invid parkering med el, måste den sökande ha en parkering med el
 • För att stå i kö till kategori 5, måste den sökande ha en parkering utan el
 • Först i kön kommer att få byta parkering till en ledig laddplats. Vid stort intresse kan fler laddplatser komma att installeras
 • Ingen som tilldelats parkering med laddbox kan stå längre tid än ett år utan att ha en elbil parkerad där eller en beställd. Om ingen bil finns eller är beställd går platsen vidare till nästa i kön

Regler vid kö till kategori 3, parkering 109 och 110 mellan carportarna (kopplas ihop med carportkön)

 • Den som står först i kön till carport kan i stället välja en plats i kategori 3 och därmed lämna sin plats i carportkön. Om den första i kön avstår från plats i kategori 3 går turen till nästa i carportkön etc.

 

 

Regler för korttidsuthyrning av parkeringsplats för besökare hos medlem

 • Brf Kedjebacken tillåter korttidsuthyrning av parkeringsplatser, kortaste uthyrningstiden är en månad.
 • Uthyrningstiden skall kunna påbörjas under alla dagar i månaden men den måste alltid avslutas per den sista i månaden annars blir det kaos i Fastums betalningssystem.
 • Fastum sköter och administrerar kontrakt och tillgängliga platser.
 • Hyresgästen debiteras en kostnad för platsen f.n. 300 kronor/månad samt kontraktskostnaden, f.n. 425 kronor.

 

Regler vid byte till likvärdig parkeringsplats

 • Vid byte till likvärdig parkeringsplats tas kontakt med Fastum av medlemmen själv för tecknande av nytt avtal. Medlemmen debiteras kontraktskostnaden f.n. 425 kronor.

 

 

Parkeringstillstånd för entreprenörer

 • Kortet ”Entreprenörtillstånd” är endast till för våra entreprenörer.
 • Utlämnande av entreprenörtillstånd ska numreras och dokumenteras hos fastighetsansvarig

 

 • Tillstånd att stå obegränsad tid på våra handikapplatser
 • För att få tillstånd krävs en ansökan hos styrelsen och ett giltigt handikapptillstånd.

 

Kontaktperson för parkeringstillstånd är fastighetsansvarig i Brf Kedjebacken, fastighet@kedjebacken.se och ordförande info@kedjebacken.se

Kontaktperson för hyresavtal och kö till parkeringar är Eva Lundblad, Fastum, telefon: 08-506 047 07 eller eva.lundblad@fastum.se

Parkeringsreglerna uppdaterades 16 april 2019

Brf Kedjebacken

Styrelsen