Parkering

Parkering inom Brf Kedjebackens område

- Vi tillämpar 11-minuters regel på gatumark för i och urlastning.

 

- På handikapparkering/hemtjänst/sjukvård är det 1-minutsregel.

Här gäller P-skiva och max 6 timmar. Det ska finnas giltigt handikapptillstånd.

För hemsjukvård gäller hemsjukvårds/läkarintygslapp synlig vid vindrutan.

 

- På gästparkeringarna sker betalning med kontokort alt. sms.

(Om betalfunktion kort ej fungerar måste alternativa betalningssätt användas)

 

Parkeringstillstånd för entreprenörer gäller följande:

1. Parkering får ske på gästparkering.

2. Parkering får ske på gatumark där det normalt är parkeringsförbud.

OBS! Parkeringstillstånd kan ej nyttjas för parkering på handikapparkeringar


Det går alldeles utmärkt att betala med så kallad SMS-parkering. Se nedan bild för hur man går tillväga.

 

Kontrollavgift kan avskrivas om särskilda skäl finnes. Behöriga för avskrivning är ordförande och fastighetsansvarig.

Även parkeringstillstånd handhas av ordförande och fastighetsansvarig..
Önskar du parkeringsplats eller har frågor om den du har?

Parkeringsplats får du genom att kontakta Fastum som föreningen anlitar för parkerings-administrationen.

Parkeringsplatser, kontrakt: Fastum, Eva Lundblad,


tel: 08-506 047 07 eller eva.lundblad@fastum.se

 

 

 

Regler för hyra av Brf Kedjebackens parkeringsplatser och köer till carport, p-platser med el och laddplatser

 • Alla lägenheter har rätt till en parkeringsplats
 • För de som önskar en andra plats kan detta tillåtas så länge det finns lediga platser. Dock beviljas platsen med kort uppsägning, vilket innebär att sist in får lämna sin plats vid brist på platser till någon som saknar plats helt.
 • Så länge det finns kö till carport, plats med el eller laddplats kan ingen få hyra två platser på dessa.
 • Så länge det finns lediga parkeringsplatser är det tillåtet att ha fler än två platser. Dock beviljas platsen med kort uppsägning. Vid brist på platser är det den som har flest platser eller som kommer sist in vid lika antal, som får lämna sin plats.

P-platserna utan el mellan carportlängorna ingår i carportkön

 • De som står först i kön till carport kan istället välja en av platserna 109 eller 110 mellan carportlängorna och därmed lämna sin plats i carportkön. Carportplatsen övergår då till nästa i kön.

Regler för korttidsuthyrning av parkeringsplats för besökare hos medlem

 • Brf Kedjebacken tillåter korttidsuthyrning av parkeringsplatser, kortaste uthyrningstiden är en månad
 • Uthyrningstiden skall kunna påbörjas under alla dagar i månaden men den måste alltid avslutas per den sista i månaden annars blir det kaos i Fastums betalningssystem
 • Fastum sköter och administrerar kontrakt och tillgängliga platser
 • Hyresgästen debiteras en kostnad för platsen f.n. 300 kronor/månad samt kontraktskostnaden, f.n. 425 kronor

Regler vid byte till likvärdig parkeringsplats

 • Vid byte till likvärdig parkeringsplats tas kontakt med Fastum, av medlemmen själv för tecknande av nytt avtal. Medlemmen debiteras kontraktskostnaden f.n. 425 kronor.

Parkeringstillstånd för entreprenörer

 • Kortet ”entreprenörstillstånd” är endast till för föreningens entreprenörer
 • Kortet ska numreras och dokumenteras hos fastighetsansvarig


Tillstånd att stå obegränsad tid på föreningens handikapplatser

 • För att få tillstånd krävs en ansökan hos styrelsen och ett giltigt handikappstillstånd


Kontaktperson för parkeringstillstånd
är fastighetsansvarig i Brf Kedjebacken, fastighet@kedjebacken.se


Kontaktperson för hyresavtal och kö till carport, plats med el och laddplats

är Eva Lundblad, Fastum, telefon: 08-506 047 07 e-post: eva.lundblad@fastum.se


Gustavsberg den 26 november 2020
Brf Kedjebacken
Styrelsen


Parkeringsreglerna uppdaterades den 26 november 2020