Uteplats - Byggregler

Regler och avtal för byggande av trätrall på uteplatserna i markplan

Förfaringssätt

  • Ladda ner och läs, BRF Kedjebackens regler

  • Tillstånd för byggande av terrass med trätrall skall alltid sökas hos styrelsen

  • En ansvarig person från styrelsen skall godkänna byggplanen innan byggstart

  • Parterna skall skriva under ett separat avtal angående underhållsansvar med mera