Uteplats - Byggregler

Regler och avtal för byggande av trätrall, grindar eller andra förändringar på uteplatserna och terasser

Förfaringssätt

  • För alla typer av obyggnader/tillbyggnader skall tillstånd sökas hos styrelsen

  • För trätrall på uteplats, ladda ner och läs, BRF Kedjebackens regler för bygge av trätrall 

  • För grind på uteplats, ladda ner och läs, BRF Kedjebackens regler för bygge av grind 

  • En ansvarig person från styrelsen skall godkänna byggplanen innan byggstart

  • Parterna skall skriva under ett separat avtal angående underhållsansvar med mera