Bygghistoria


Bygghistoria


Det är Värmdö Bygg som står för byggnationen som är en

byggherre med lång erfarenhet, långsiktigt tänkande

och en stark lokal förankring.

Inflyttning i de första lägenheterna skedde hösten 2009.