Styrelsen

Brf Kedjebackens styrelse, suppleanter, valberedning & övrig viktig information

 

Ordinarie ledamöter

 


Barbro Biberg - 2B

Ansvar: Ordförande,

Övergripande ansvar, fastighet, brandskydd,

godkännande av nya medlemmar,

märkning i portarna för nya medlemmar

Kontakt: info@kedjebacken.se


Per Lundekvam - 6B

Ansvar: Vice Ordförande

 

Hans Brotoft - 6B

Ansvar: Ekonomi, godkännande av nya medlemmar

 

Pian Steen - 4B

Ansvar: Sekreterare, Administration och arkiv


Niklas Öberg - 2A


 

Birgitta Skarin - 6B

Ansvar: Trädgård, Trivselgrupp

Hanni Ström - 4B

Ansvar: Trädgård 

 

Suppleanter

 

Niklas Öberg - 2A

Ansvar: Brandskydd, Återvinning, Hemsida,

Kontakt: webadmin@kedjebacken.se


Sofia Fröling - 2B
Ansvar: Lokalvård


 

Valberedning

 

Leif Engström - 6A

 

 

Övrig viktig information


Bokning av lokal och hyreslägenhet

  1. Gå till Kedjebackens hemsida där du kan kontrollera att tiden du önskar är ledig och gå sedan vidare via länk och gör din bokning direkt
  2. eller kontakta uthyrningsansvarig: bokning@kedjebacken.se
    eller om du inte kan maila, ring Anna-Lena Lundfall 070-849 37 59
    ,