Styrelsen

Brf Kedjebackens styrelse, suppleanter, valberedning & övrig viktig information.

 

Ordinarie ledamöter

 

Barbro Biberg - 2B

Ansvar: Ordförande,

Övergripande ansvar, godkännande av nya medlemmar, Husnytt, Trivselgrupp

Kontakt: info@kedjebacken.se


Niklas Öberg - 2a

Ansvar: Vice Ordförande, Lokalstäd, återvinning

 

Hans Brotoft - 6B

Ansvar: Ekonomi, godkännande av nya medlemmar

 

Pian Steen - 4B

Ansvar: Sekreterare, Administration och arkiv

 

Marcus Forss - 4A

Ansvar: Fastighet och Brandskydd,

märkning i portarna för nya medlemmar

Kontakt: fastighet@kedjebacken.se

 

Bengt Lind - 2B

Ansvar: Fastighet och Brandskydd,

Kontakt: fastighet@kedjebacken.se


Helene Disinger - 2B

Ansvar: Trädgård

 

 

Suppleanter

 

Per Lundekvam - 6B


Lars Persson - 4B

Ansvar: Hemsida

Kontakt: webadmin@kedjebacken.se

 

Valberedning

 

Vakant

 

 

Övrig viktig information


Bokning av lokal och hyreslägenhet

  1. Gå till Kedjebackens hemsida där du kan kontrollera att tiden du önskar är ledig och gå sedan vidare via länk och gör din bokning direkt
  2. eller kontakta uthyrningsansvarig: bokning@kedjebacken.se
  3. eller om du inte kan maila, ring Barbro Biberg: 0709-822 565