Stadgar & Trivselregler

Stadgar & Trivselregler

Styrelsen förvaltar föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar och därmed är det styrelsen som ansvarar för föreningens stadgar och ordningsregler. Alla som bor eller vistas i Kedjebacken måste följa dessa regler. Tänk på att en bostadsrätt ger köparen rätten till sin bostad, men att det med denna rätt även följer ett ansvar gentemot föreningen och dess övriga medlemmar. Reglerna gäller alltså dig som bostadsrättsinnehavare, boendets övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbeten åt dig i lägenheten. De gäller också din hyresgäst om du hyr ut i andra hand samt föreningens eventuella egna hyresgäster. Om ordningsreglerna inte följs får den berörda medlemmen först en uppmaning att följa reglerna. Om denne ändå fortsätter att bryta mot reglerna kan styrelsen i allvarligare fall vidta åtgärder.


<<_ordningsregler_220331_mocnr2.docx>>

Stadgar | kedjebacken.se